vooronderzoek huize winterdijk

 • dia01.jpg
 • dia02.jpg
 • dia10.jpg
 • dia16.jpg
 • dia29.jpg
 • dia33.jpg
 • dia35.jpg
 • dia40.jpg
 • dia45.jpg
 • dia46.jpg
 • dia47.jpg
 • dia48.jpg
 • dia49.jpg
 • dia50.jpg
 • dia51.jpg
 • dia55.jpg
 • dia56.jpg
 • dia57.jpg
 • dia58.jpg
 • dia59.jpg
 • dia60.jpg
 • dia61.jpg
GOUDA - 2006

voor GelukTreurniet Architecten
architect: Hans Treurniet

haalbaarheidsonderzoek, tekenwerk en visualisatie

Voor de renovatie en uitbreiding van een bestaand zorgcentrum aan de Winterdijk in Gouda is een studie gemaakt naar de bouwkundige kwaliteit en aanpassingsmogelijk-heden van de bestaande gebouwen en hun draagstructuur om de appartementen aan te passen aan hedendaagse normen. Tevens voldeed de bestaande verpleeg-afdeling qua opzet en grootte niet meer aan de huidige eisen. Naar aanleiding van het onderzoek is besloten de bestaande zorgapparte-menten te renoveren en het aan-grenzend blok met aanleunwoningen te slopen. Hier is een nieuwe verpleeg-afdeling gerealiseerd in combinatie met een toren met nieuwe appartemen-ten. Hiernaast beelden uit de presentatie van het vooronderzoek.